A Weblapszerkesztő - Honlapkészítés Ingyen, Saját Weboldal Készítés, INGYEN

A második legjobb weblapszerkesztő, de ez teljesen ingyenes, korlátozások nélküli, és itt a legegyszerűbb a honlapkészítés! Próbáld ki most, amit már sokan, hogy a weboldalkészítés ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Mass Presence Kft. (Adatkezelő) által üzemeltetett, a Hupont.hu doménnéven és aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi szabályzat tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás nyitóoldalán.

 

1. Adatkezelő személye

Neve: Mass Presence Kft.
Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Adószáma: 29251133-2-13
Szerződés nyelve: magyar
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) hupont.hu

 

2. Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok keretei között biztosított, különös tekintettel a következőekre:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 • az információs önaz adatvédelemre (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és az ilyen adatok szabad áramlására) vonatkozó nemzetközi egyezmények, európai uniós jogforrások; rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 • valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályai.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Az adatkezelés célja a Hupont.hu weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások biztosítása, jó felhasználói élmény nyújtása mellett. E cél megvalósítása a következőeket foglalja magában:

 • felhasználóbarát, könnyen kezelhető weboldal;

 • statisztikakészítés a felhasználói aktivitásról;

 • felhasználóelégedettség tesztelése és mérése;

 • a felhasználó azonosítása;

 • kapcsolattartás, kapcsolódó rendszerüzenet küldés (például technikai jellegű üzenetek);

 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

 • a felhasználó jogainak védelme;

 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk).

 

3. A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

3.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, az elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

(a) felhasználónév,

(b) jelszó és

(c) e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelő a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen nyilatkozat 3.2 pontjában írtak szerint. 

3.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és ezek tárolásra az adatkezelő szerverén. A felhasználók IP címeit az adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

3.3 „Cookie”-k (Sütik) elhelyezése, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(1) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(2) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A szolgáltatás használata során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció törléséig tart. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. A felhasználó bármikor kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

 

5. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(a) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az adatkezelő nem tudja megakadályozni.

(b) A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az adatkezelő jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(c) Az adatkezelő együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

(d) Az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 • Barion Payment Zrt.
  Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. emelet 5. Továbbított adatok köre: email cím
  Adattovábbítás célja: elektronikus fizetés

 • Flamingó Market Kft.
  Székhely: 2144 Kerepes, Magtár tér 12.
  Továbbított adatok köre: név, számlázási cím, adószám
  Adattovábbítás célja: könyvelés

 • KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu)
  Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
  Továbbított adatok köre: név, számlázási cím, adószám
  Adattovábbítás célja: számlázás

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

6. Adatbiztonság

Bár az adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a szolgáltatás keretében az adatkezelő által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

 

7. Záró rendelkezések

7.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

Felvilágosítás

Az érintettek jogosultak személyes adataik kezeléséről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, felhasználásáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait tájékoztatást kérni az adatkezelőtől. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

Adatmódosítás, adattörlés

A szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A gazdasági reklámot tartalmazó marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik (kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét), vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat.

A felhasználó a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az 1. pontban található elérhetőségen keresztül gyakorolhatja.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

7.2 Felelősség

Az adatkezelő a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

7.3 Módosítás

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az adatkezelő a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitóoldalán. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

7.4 Adatok helye

Az adatok fizikai tárolásának helye az INTEGRITY Kft. által üzemeltetett, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatt található szerverterme.

 

Budapest, 2021. május 9.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12 979
Tegnapi: 1
Heti: 29 989
Havi: 164 339
Össz.: 61 370 717

Látogatottság növelés
Oldal: Adatvédelmi Nyilatkozat
A Weblapszerkesztő - Honlapkészítés Ingyen, Saját Weboldal Készítés, INGYEN - © 2008 - 2024 - www.hupont.hu

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »